fbpx

Privacy/cookie statement

PRIVACYVERKLARING

Studio Rosanne
www.studiorosanne.nl
+31 657 990 854

Postadres (géén bezoek adres)
Frankhuizerallee 236,
8043 XX Zwolle

Studio Rosanne zet zich in voor de bescherming van je privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die je aan ons verstrekt, uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in deze privacyverklaring. Studio Rosanne houdt zich daarbij aan relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken via hallo@studiorosanne.nl.

Persoonsgegevens die Studio Rosanne verwerkt
Studio Rosanne verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, door bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling of het aanmelden op de nieuwsbrief.

Tijdens evenementen maakt Studio Rosanne sfeerfoto’s. Vooraf aan het evenement wordt om je toestemming gevraagd om de foto’s waarop je herkenbaar in beeld bent, te publiceren. Deze toestemming wordt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig gegeven. De toestemming kun je altijd weer intrekken.

Daarnaast gebruikt Studio Rosanne functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Doel en grondslag van de verwerking
De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken van je bestelling; je de gewenste dienst aan te kunnen bieden; je aan te melden voor de workshop/cursus; om klachten en terugvorderingen te verwerken en/of voor de klantenservice, bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen.

Daarnaast gebruiken wij de persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van de diensten, nieuws, tips en ontwikkelingen van Studio Rosanne, door middel van de nieuwbrief. Voor de nieuwsbrief heb je je aangemeld of ontvang je omdat je al eerder diensten hebt afgenomen van Studio Rosanne. Voor de nieuwsbrief kun je je altijd afmelden via een link in de mail. Voor het versturen van de nieuwsbrief, marketing mail en/of overige informatie geef je ondubbelzinnige toestemming.

Studio Rosanne verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Soort persoonsgegevens
Afhankelijk van onze samenwerking vind je hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Studio Rosanne mogelijk kan verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je activiteit op onze Facebookpagina
 • Bestelhistorie
 • Sfeerfoto’s van evenementen

Bijzondere persoonsgegevens die Studio Rosanne verwerkt
Studio Rosanne verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens door Studio Rosanne met derden
Studio Rosanne deelt je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk aan de pakketbezorging van je bestelling of payment processors voor het afhandelen van de betaling. In andere gevallen verstrekt Studio Rosanne je persoonsgegevens enkel aan derden indien je hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Met derden die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van je gegevens te bewaken. Studio Rosanne blijft eindverantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Studio Rosanne is beheerder van een Facebookpagina en Facebookgroepen. Bij iedereen die deze pagina’s bezoekt, ook als je geen Facebookaccount hebt, worden cookies geplaats door Facebook Insights (de analytics van Facebook). In de basis worden enkel anonieme statistieken verzameld door Facebook. De cookies van Facebook blijven 2 jaar actief, tenzij eerder door jezelf gewist.

Studio Rosanne geeft, met uitzondering van de nieuwsbrief/email software/analytics en facebook, geen persoonsgegevens door vanuit Nederland naar landen buiten de EU, Indien er persoonsgegevens doorgegeven worden naar landen buiten de EU, gebeurt dit enkel naar bedrijven die gecertificeerd zijn voor het EU-US Privacy Shield.

Informatieoverdracht via het internet
Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet, informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met Studio Rosanne te communiceren, onderken je dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaar je je hiermee akkoord.

Bewaartermijn
Studio Rosanne bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 • Contactgegevens via de website/mail (vraag/offerte): maximaal 3 jaar.
 • Klantprofiel (contactgegevens): zolang je klant van ons bent.
 • Nieuwsbriefinschrijving: tot uitschrijving.
 • Gegevens websitebezoekers: maximaal 3 jaar.
 • Gegevens met een wettelijke grondslag: maximaal 7 jaar.
 • Gegevens verzameld door Facebook: maximaal 2 jaar.

Het kan zijn dat bepaalde persoonsgegevens langer bewaard worden, bijvoorbeeld in het geval van geschillen of incidenten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Rosanne en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar hallo@studiorosanne.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om je te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Studio Rosanne wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio Rosanne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hallo@studiorosanne.nl.

Wijzigingen in ons privacybeleid
Deze privacyverklaring kan te allen tijde door Studio Rosanne worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij de wijziging in kwestie hier vermelden, zodat je altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze persoonsgegevens openbaar worden gemaakt.

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de privacybescherming van Studio Rosanne, dan kun je ons te allen tijde e-mailen op hallo@studiorosanne.nl om je vragen of opmerkingen voor te leggen aan ons.

COOKIESTATEMENT STUDIO ROSANNE

Gebruik van cookies
Studio Rosanne gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Functionele cookies
Studio Rosanne gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist.

Analytische cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Met Google Analytics meten we hoe bezoekers ons hebben gevonden en hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s je hebt bezocht en hoe lang je bezoek duurde. Bij de instelling daarvan heeft Studio Rosanne de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn daardoor niet te herleiden naar persoonsgegevens en zijn ze derhalve privacy veilig.

Cookies van derden
Op deze website worden ook cookies geplaatst door sociale mediabedrijven, waaronder:

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

Studio Rosanne wijst je erop dat klikken op social media iconen, link of –banners tot gevolg kan hebben dat je naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van Studio Rosanne. Je dient op andere websites de informatie over het gevoerde privacybeleid te raadplegen, omdat Studio Rosanne niet verantwoordelijk is voor, en geen zeggenschap heeft over, de gegevensverzameling op deze websites.

Verwijderen en weigeren van cookie
Via de browserinstellingen kun je cookies verwijderen en instellen dat je niet meer wilt dat er cookies geplaatst worden. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van jouw browser. Let op: deze instellingen gelden dan alleen voor de browser van de computer waarop je het instelt.

Afmelden cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijn
Cookies gebruikt op de website van Studio Rosanne worden maximaal 2 jaar bewaard.

Wijzigingen in onze cookiestatement
Deze cookiestatement kan te allen tijde door Studio Rosanne worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons cookiebeleid zullen wij de wijziging in kwestie hier vermelden, zodat je altijd weet welke cookies op onze website worden gebruikt.

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de cookiestatement van Studio Rosanne, dan kun je ons te allen tijde e-mailen op hallo@studiorosanne.nlom je vragen of opmerkingen voor te leggen.